Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στo ηλεκτρονικό κατάστημα www.fashion-beads.gr της εταιρίας FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.
Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στη σελίδα και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Γραμμή επικοινωνίας καταναλωτών: 
Τηλεφωνικά:
– 210 3255124( Σταθερό τηλέφωνο)
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): – Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: στο info@fashion-beads.gr

Ώρες λειτουργίας:
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Δευτέρα, Tετάρτη και Σάββατο 9.00-17.00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00-19.30

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Επωνυμία: FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): FASHION BEADS N.KOURMPASIA & SIA EE
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802073954
Διεύθυνση: Αγίου Μάρκου 10, 10560, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103255124

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.fashion-beads.gr– My Eshop (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Πελάτης). Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Πώληση σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Στο www.fashion-beads.gr θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, χρήστες ή επιχειρήσεις.
Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς.
Στο eshop θα βρείτε είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Για τη σωστή επιλογή τους, σχετικά με τα νούμερα, τις αποχρώσεις ή την ποιότητα του υλικού κατασκευής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links) στο blog. Η παροχή των links από την FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Δηλώσεις πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς.
Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Ευθύνη από FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Καταχώρηση παραγγελίας και διαθεσιμότητα προϊόντων

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.
Σε περιπτώσεις χαμηλού αποθέματος, το www.fashion-beads.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με τη ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής.
Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.fashion-beads.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.
Το περιεχόμενο του www.fashion-beads.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.fashion-beads.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.fashion-beads.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Συνδέσεις (links) προς άλλες Ιστοσελίδες (site) που θα βρείτε στο www.fashion-beads.gr είναι τελείως ανεξάρτητες. Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (link) σε άλλες Ιστοσελίδες (site) και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.fashion-beads.gr συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.fashion-beads.gr . Το www.fashion-beads.gr περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο www.fashion-beads.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα, τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3255124 ή στο www.fashion-beads.gr.

Ασφάλεια Αγορών

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας www.fashion-beads.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer).
Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η κρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
Το SSL είναι συμβατό με εκδόσεις λειτουργικού μεγαλύτερες από Windows XP SP3, Windows Phone7, Ios, Android.

Επιπροσθέτως το www.fashion-beads.gr – My Eshop διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας του ομίλου Comodo CA, αναγνωρισμένου ως κορυφαίου στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών.

Cookies

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο www.fashion-beads.gr – My Eshop χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Απαραίτητα βήματα για την τοποθέτηση παραγγελίας

Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών.

Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων της FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .

Πολιτική Υπαναχώρησης.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα μα το Ν.2551/1994( όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α ΖΙ-891/2013 ) . Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνoνται πάντα με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή .

Ακυρώσεις / Μη παραλαβές

Δεν γίνεται αποδεκτή η ακύρωση παραγγελίας η οποία έχει τιμολογηθεί/συσκευαστεί και έχει παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών από εμάς.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, η εταιρία FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.

H εταιρία FASHION BEADS Ν.ΚΟΥΡΜΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών.

Τιμές προϊόντων-Τιμές χονδρικής

Οι τιμές των προϊόντων καθώς και οι τιμές χονδρικής δεν ορίζονται από κανόνες mark up!